Gdzie się zgłaszać?

KONTROLUJ-DZIALAJ

Kandydatów na członków komisji wyborczych i mężów zaufania zbierają Wolontariusze Wolnych Wyborów.
Kandydatów na obserwatorów wyborczych zbiera Obywatelska Kontrola Wyborów i Obserwatorium Wyborcze.

Nie bądź bierny. Zgłoś się!

Obywatelska Kontrola Wyborów 

Formularz zgłoszeniowy

Obserwatorium Wyborcze

https://ow.org.pl