P. Uziębło: Potrzebna jest pilna nowelizacja Kodeksu wyborczego

Wolne Wybory

Prof. Piotr Uziębło przygotował dla Fundacji im. S. Batorego opinię prawną, w której wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Zaleca nowelę prawa wyborczego oraz powierzenie organizacji wyborów władzom lokalnym.

Uziębło_Opinia w sprawie dopuszczalnosci przelozenia wyborow