PKW w Sejmie: termin wyborów nie jest zagrożony, ale…

Komisja Samorzadu słucha Hermelinskiego 5 czerwca

Na wtorkowym (5 czerwca) posiedzeniu sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o stanie przygotowań do wyborów samorządowych mówili szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak oraz szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Hermeliński powiedział, że wybory prawdopodobnie odbędą się na przełomie października i listopada; zaznaczył, że nie widzi obecnie niebezpieczeństwa, by termin ten musiał być przesuwany. Przypomniał, że w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż nie ma możliwości przeprowadzenia transmisji z lokali wyborczych. Obowiązek prowadzenia transmisji z lokali wyborczych zakłada znowelizowany w styczniu Kodeks wyborczy.
Hermeliński uzasadniając decyzję Komisji wskazywał na art. 91 ust 3 konstytucji, który mówi, że prawa organizacji międzynarodowych, których Polska będzie członkiem, mają pierwszeństwo przed przepisami krajowymi. Szef PKW powołał się także na opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, według której przeprowadzenie transmisji podczas wyborów, zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, może naruszać prywatność osób oddających głosy. Hermeliński podkreślał, że nie zaszła w tym przypadku sytuacja, w której to Trybunał Konstytucyjny miałby decydować o sprawie i że PKW nie dokonało tutaj żadnej nadinterpretacji przepisów.

„Myśmy w ogóle nie oceniali zgodności z konstytucją rozporządzenia RODO, bo nawet TK takiego prawa nie ma, ani też nie badaliśmy, czy przepisy Kodeksu wyborczego są tutaj zgodne z konstytucją; myśmy tylko stwierdzili, że nie da się ich pogodzić z prawem unijnym, więc to prawo UE wypiera tutaj niejako przepisy krajowe” – zaznaczył.

Dodał, że do ustawodawcy należy decyzja, czy w związku z sytuacją nowelizować przepisy wyborcze, czy nie. Zaznaczył, że ponadto warto byłoby dokonać jej nowelizacji – albo nowelizacji przepisów dot. referendum – tak, by ujednolicić definicję znaku „X” na karcie wyborczej, która obecnie jest inna w Kodeksie wyborczym, a inna w przypadku ustawy o referendum. Jeśli się tego nie zrobi – argumentował szef PKW – wyborcy mogą być zdezinformowani, szczególnie w sytuacji, gdy wybory i referendum są przeprowadzane bezpośrednio po sobie.

Hermeliński przyznał, że nadal nie ma wymaganej przez Kodeks wyborczy liczby urzędników wyborczych; jak poinformował, w tej chwili brakuje 270 takich osób. Zastrzegł jednocześnie, że w ciągu ostatnich pięciu dni zgłosiło się na to stanowisko 50 osób, zatem – jak ocenił – jest szansa, że w najbliższym czasie braki zostaną znacząco uzupełnione.

Oto zapis video z posiedzenia Komisji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E04D4FC5B0AAA923C1258295003F9507